Skip to content
Archive of entries posted by

Ålderman

Vi har varit borta nere i Algarve med 2 övernattningar. Det landskapet har förutom en mängd vackra badstränder, dessutom en otrolig mängd bofasta britter. Vi är säkra på att det är dessa britter som är skyldiga till att vi inte har kunnat koppla upp oss på nätet under hela resan. Dessa olyckliga har nämligen förlorat [...]

Livskraft

En enveten dimma har svept vår värld i gråhetens mantel i dag. Tidvis var dimman så tät att den mer var som ett duggregn. Alltså ingen dag för uppseendeväckande uteaktiviteter. I stället tog Anna tag i synålen och fortsatte på skapandet av våra solskydd till de västra gavelfönstren. Under Hustruns syende tog jag slamrande tag [...]

Optizon

Eldningssäsongen har gått pyrdöden till mötes. Framför oss ligger minst 180 dagar med obehövlig tjänstgöring från rörspisen Sonja. Ljuvliga tider! Härliga tider! Men innan vi riktigt kan hemfalla åt den frivola sommarnjutningen, måste vi tänka på Sonja. Efter en vinters tålmodigt slit, är hon säkert lite sotig i sina svartemaljerade rökrör. Men sotning är en [...]

Sprickor

Vi har börjat putsningen av vårt uthus genom att ge oss i kast med sydfasaden. Det är väggen med de 2 dörrarna. Alltså egentligen den viktigaste väggen. Varje tänkande person måste fråga sig varför vi började med denna vägg, som borde vara den viktigaste. Visst är den viktig, men den är också uppdelad i 3 [...]

Tåligt

Mitt under vår långa mysfrukost ringde Handelsmannen (HM) i byn. Han hade att berätta att vår beställning av byggmaterial från gårdagen, skulle transporteras ut kl. 11. Uppenbarligen ringde hedersmannen från sin taxi på väg i något brådskande sjukärende. Samtalet var därför med begränsad hörbarhet. Men ändå! Leverans skulle alltså ske i dag, vilket var perfekt. [...]