Inflyttning

Så har flyttlassen börjat rulla från husvagnen Tjosan till det färdigbyggda uthuset. Sannerligen en stor händelse. Eftersom jag är en kärleksfull äkta man, färdigställde jag först alla hyllorna i Annas tvättstuga. Med tindrande ögon stod hon och betraktade mitt monteringsslit. Jag kan väl inte påstå att hon applåderade för varje ditsatt mutter. Det hade blivit …

Continue reading ‘Inflyttning’ »

Hyllning

Jag drog de sista penseldragen på uthusets innerväggar i dag. Vi har alltså byggt ett uthus. Denna byggnad kommer att fyllas med verktyg, kaffe, spikar, pasta, vin och vatten. Allt uppdelat i de 2 rummen Tvättstugan och Förrådet. Framför allt Förrådet kommer snabbt att bli märkt av sin viktiga förvaringsuppgift. Men nu i byggets sista …

Continue reading ‘Hyllning’ »

Hänga på målsnöret

Det har varit en skickelsediger dag i uthusbygget. Vattnet är inkopplat till tvättstugan. Dessutom har vi kopplat bort tvättmaskinen Vasco (släkt med da Gama) från vattnet inne i husets badrum. Alltså två åtgärder där så mycket hade kunnat gått fel. Alla som arbetat med rördragningar vet att varje arbetsdag kan bli spolierad av en liten …

Continue reading ‘Hänga på målsnöret’ »

Golvad

Vid fyllda 67 har jag stora svårigheter att maskera årens framfart med min lekamen. Anna, som älskar mig blint, vägrar att se årens gnagande inverkan. Hon betonar i stället det som eventuellt kan framställa mig i en smickrande dager. Ord som ”Titta på den där hösäcken, han är säkert 10 år yngre än dig”, är …

Continue reading ‘Golvad’ »

Slutfas

Uthusbygget går in i sin värmedallrande slutfas. Hustrun har börjat ta ut segern i förskott. Inte så att segern är omtvistad. O nej! Visst kommer vi att segra, vilket innebär att vi snart kommer  att vara stolta ägare till ett efterlängtat uthus. Att vi inte riktigt är framme vid målsnöret, är en omständighet som Anna …

Continue reading ‘Slutfas’ »