Skip to content
Archive of posts filed under the Nybyggarens vardag category.

Halvmodernt

Vi har en jämn ström av bloggläsare som tar sig ut hit i glesbygden för att besöka oss. Fantastiskt kul tycker vi. Uppenbarligen också något som besökarna tycker är roligt. De får liksom kött på de ben som våra blogginlägg har skapat. Två detaljer i vårt boende väcker ofta den tekniskt intresserades nyfikenhet. Det är [...]

Formvirke

Eftersom det är augustis sista dag, står även hos oss hösten och stampar med kängorna i farstun. September kan eventuellt innebära att de första regnen kommer. Därför vore det tjänstefel att inte ta hand om den ved vi har medan det fortfarande är sommar. Redan i går utförde jag det nödvändiga förarbetet. Motorsågen fick sin [...]

Värmevett

En hetvåg har svept ner över oss. Kanske lite tidigt på säsongen. Men det kan vara så att det är en sorts kompensation för det halv-hyiga väder som låg över oss i början på juni. I vår dagbok för vi anteckningar över vädrets olika skiften. Där står nu antecknat ”id” för de 3 senaste dagarna. [...]

Tvåfrontskamp

Ett harmoniskt äktenskap bygger, förutom en glittrande meny, på arbetsfördelning. Anna är tilldelad vattenpåfyllningen. Det medför att hon, med jämna mellanrum, måste traska ned i djupa Kaktusdalen för att starta vår soldrivna vattenpump. Den lilla manicken arbetar sedan oförtröttligt så länge solen ger den kraft via solcellen. I morse var pumpen redan påslagen sedan i [...]

Vedspurt

Min beslutsamhet att öka på vedförrådet har satt sina spår i Anna. Hon har väldigt svårt att släppa ut mig ensam i vedäventyr på Tjosandalens branta sluttningar. Det finns nämligen ett arbetsmoment där hon, med mitt gillande, kan delta. Det gäller uppstädningen efter min motorsågsbullrande framfart. Sedan jag har tagit tillvara på allt som, med [...]