Inflyttning

Så har flyttlassen börjat rulla från husvagnen Tjosan till det färdigbyggda uthuset. Sannerligen en stor händelse. Eftersom jag är en kärleksfull äkta man, färdigställde jag först alla hyllorna i Annas tvättstuga. Med tindrande ögon stod hon och betraktade mitt monteringsslit. Jag kan väl inte påstå att hon applåderade för varje ditsatt mutter. Det hade blivit …

Continue reading ‘Inflyttning’ »

Hyllning

Jag drog de sista penseldragen på uthusets innerväggar i dag. Vi har alltså byggt ett uthus. Denna byggnad kommer att fyllas med verktyg, kaffe, spikar, pasta, vin och vatten. Allt uppdelat i de 2 rummen Tvättstugan och Förrådet. Framför allt Förrådet kommer snabbt att bli märkt av sin viktiga förvaringsuppgift. Men nu i byggets sista …

Continue reading ‘Hyllning’ »