Nybyggarliv

Under rubriken Nybyggarliv samlar vi matnyttiga sidor. Intentionen är att sidorna här ska vara av mer information karaktär. I de dagliga blogginläggen hittar du de mera målande beskrivningarna av vår vardag. Dessa inlägg hittar du under Kategorier. Ibland är gränsdragningen dock inte helt lätt, så för säkerhets skull: Läs både sidorna och kategorierna! I Nybyggarliv skriver vi om sådana ämnen som hur det är att leva med alternativ energi. Hur vi löser vår vattenförsörjning. Här ska vi också redovisa byggnationen av vår annorlunda rörspis med hjälp av ritningar, foton och text.
4 exempel på att dimensionera solelsystem
Instruktion till uttagskapacitet från batteri
En annorlunda rörspis – tankar
Till bloggens startsida