Det sker!

Vi är som två strutsar. Våra huvuden är djupt nedstoppade i våra vardagliga förtretligheter. Bygget och den kommande resan till Sverige, är som skygglappar. Vi följer med hur vintern har tagit ett strupgrepp på Sverige. Släkt och vänner håller oss informerade om vinterns förfärliga framfart. Snart måste vi åka till Sverige. Vi som inte har …

Continue reading ‘Det sker!’ »