Skip to content
Archive of posts tagged Fönster

Champagne sem falta

Ja, så har det äntligen skett. Alla våra fönster är här på Eguas. Ni märker ordalydelsen! Det är någonting som inte är som det ska! Misstanken pyr i er som en sur valborgsmässokase! Jag vill vara ärlig. Helt klart är det så att alla våra fönster är på våra marker. Men, jag säger men, två [...]

Fönsternissen på nya äventyr

Klockan 13:46 i dag måndag fick vi följande SMS: ”Vou para ai agora.” Vilket fritt översatt ungefär betyder. Jag är på väg nu! Det var från fönsternissen. Det är nu 14 dagar sedan han var här senast och det var en onsdag. Då lovade han komma tillbaka antingen på fredagen eller lördagen samma vecka. Som [...]

Stora ögonblick

Vi går alla genom livet och upplever stora ögonblick! Det kan vara ett barns födelse! Det nya jobbet! Kärlekens kittlande närvaro! Situationer som fyller oss med särskild mening och djup. Dessa upplevelser är naturligtvis mycket personliga. Det som för en kan vara ett stort genombrott, är för en annan något fullständigt likgiltigt. Vi har nu [...]

Sem falta (utan dröjsmål)

De som följer våra öden och äventyr vet att vi har fönsterproblem. Förtretligheterna inleddes med att vi fick två anbud på tillverkningen och montage av våra fönster/dörrar. Nu är det så att dörrarna egentligen också är ingenting annat än stora skjutbara fönster. Så därför, låt oss kalla allt för fönster. Vi valde Slarven, eftersom hans [...]

Beslutsvånda

Nu är det dags för dörrar och fönster till huset. Vi har varit ute på bygden och begärt ”orcamento”  av två rekommenderade tillverkare. Den ene har en mycket välordnad verksamhet. Utställningsrum, städat kontor med gäststolar. Stora arbetslokaler lika välstädade som kontoret. Dessutom en fantastisk konkurrensfördel. En son som pratar hyfsad engelska. Det är ju så [...]